Traducători autorizați de Ministerul Justiției – ce servicii pot oferi?

traducători autorizați de Ministerul Justiției

Poate nu ați știut până acuma, dar există o diferență între traducerile legalizate și cele autorizate. Traducerile autorizate sunt acelea care necesită doar semnătura și ștampila unui traducător autorizat prin care confirmă că textul tradus este corect și în conformitate cu documentul original, însă nu necesită legalizare notarială. Iar traducerile legalizate necesită legalizarea notarială, legea fiind foarte clară în acest sens, și pot fi realizate doar de către traducători autorizați de Ministerul Justiției.

Acești traducători autorizați de Ministerul Justiției pot oferi servicii de:
Traduceri juridice: cuprind traducerea actelor și documentelor emise de avocați, executori, notari, de diverse autorități, rapoarte judiciare, hotărârile judecătorești, brevete și mărci, declarații, contracte de credit, acorduri de confidențialitate, contracte individuale sau colective de muncă, regulamente interne, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de prestări servicii, de leasing, de comodat, procese de arbitraj, etc. O traducere corectă și precisă în domeniul juridic necesită o amplă experiență în domeniu.

Traduceri economice: cuprind traducerea extraselor de cont bancar, a bilanțurilor sau balanțelor contabile, proiectelor de finanțare, a rapoartelor diverse, scrisorilor bancare, expertizelor contabile sau de audit, planurilor de afaceri, indicatorilor financiari, contractelor de prestări servicii cu banca, scrisorilor de bonitate, analizelor economice sau financiare.

Traduceri medicale: cuprind traducerea asigurărilor medicale, asigurărilor de călătorie, asigurărilor de viață, analizelor medicale, alte documente și acte medicale, certificate medical, adeverințe medicale, analize biochimice ale sângelui, rapoarte, radiografie, ecografie, rezultate ale biopsiilor, bilete de internare sau externare, rețete medicale.

Interpretariat: traducere orală și aplicarea ștampilei pe documentul aferent la notar, avocat, bancă, orice instituție publică sau privată.
Indiferent ce tip de document trebuie tradus, pentru o calitate de un nivel înalt, căutați traducători autorizați de Ministerul Justiției.”